Poradna

Protože se vždy snažíme zajistit vaši naprostou spokojenost a radost z nových krbových kamen nebo krbu, chceme vám poskytnout co nejvíce informací, abyste mohli učinit správné rozhodnutí. V naší poradně naleznete odpovědi na otázky, které mohou vaši volbu usnadnit. I na vaše další dotazy máme odpovědi a rádi je s vámi vyřešíme.

VÝBĚR KRBOVÝCH KAMEN NEBO KRBOVÉ VLOŽKY

Přejete si novým spotřebičem vytápět celý dům nebo jen jeho část? Stane se krb dominantou pokoje nebo máte k dispozici jen malý prostor? Podobné otázky vám určitě položíme, abychom vám pomohli vybrat správnou variantu. Krbová kamna jsou určena pro vytápění menších prostor, krbová vložka se správně navrženou obestavbou vám pak umožní vytápět celý dům.

Krbová kamna se využívají výhradně jako lokální topidlo s okrajovou možností přesunu tepla do ostatních místností, například pomocí ventilátoru horkovzdušnou cestou nebo ohřevem vody. Klasický krb s krbovou vložkou umožňuje vytopit bez větších potíží celý dům systémem horkovzdušných rozvodů, u vložek s teplovodním výměníkem pak ohřevem vody a její distribucí do radiátorů. Obestavba krbové vložky navíc dovoluje široký výběr barev a vzorů povrchové úpravy dle přání zákazníka.

Zvolit správný výkon spotřebiče je záležitostí složitějších výpočtů. Je nutné přihlédnout nejen k velikosti vytápěných prostor, ale také k dispozici domu, jeho stáří nebo parametry zateplení obvodových zdí. O volbě výkonu se doporučujeme poradit s odborníkem, protože zde dochází k zásadním chybám. Zvážením všech okolností pak máte záruku, že budete spokojeni a kamna nebo krbová vložka splní vaše očekávání.

Z hlediska úspornosti je vhodnější způsob horkovzdušný, kde se využívají vložky se sekundárním spalováním a pro přesun tepla izolovaných hadic a teplovzdušného ventilátoru. Teplovodní systém je vhodný v místech, kde je možnost pravidelného přikládání, protože je zde znatelně větší spotřeba dřeva a kratší interval přikládání. Teplovodní systém je náchylnější k poruchám a je zde nezbytné pořízení několikanásobného jistícího systému proti jeho poškození.

Ventilátor se využívá pro rozhánění teplého vzduchu do širšího okolí krbových kamen a umísťujeme ho přímo na plochu kamen. Lopatky ventilátoru se roztočí až tehdy, je-li povrch kamen dostatečně teplý. Ventilátory totiž fungují na principu napájení termočlánkem, není tedy třeba zajišťovat zdroj elektrické energie v blízkosti krbových kamen.

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ TOPENÍ V KAMNECH A V KRBU

Při hoření dřeva se uvolňují plyny, které se díky technologii přísunu předehřátého vzduchu vracejí zpět do topeniště a vyhoří. Neodchází do komínového systému a nevyužité mimo dům. Dosažením vhodné teploty v topeništi dochází u zplynovacích kamen k ochlazení kouřovodu (komínku) a tím ke snížení spotřeby dřeva a emisí.

Tento  jev nastává při teplotě 400 °C.

Ideální teplota spalování dřeva je 800-1000 °C.

Je to nejúčinnější způsob vytápění. Jedná se o distribuci tepla pomocí elektromagnetického vlnění, které se šíří prostorem a je pohlcováno povrchy okolních těles. Od kamen se pohybuje do vzdálenosti 5 metrů. Pokud chceme využít teplo i na větší vzdálenost, je nutné využít ventilátor.

Jsou to krby se speciálním typem krbové vložky a obestavby z akumulačního materiálu, například šamotu. Po vyhasnutí topeniště využíváme teplo, které je naakumulované ve vložce a obestavbě, a díky tomu vytápíme dům i několik hodin bez nutnosti dalšího přikládání.

Je přirozená cirkulace vzduchu v místnosti. Teplý vzduch stoupá od kamen ke stropu naopak studený vzduch klesá k podlaze.

Obestavby krbů jsou vystavěny z desek s izolačními schopnostmi. Jedná se o liaporové nebo kalcium-silikátové desky. Do spodní části obestavby krbu se umístí mřížky, kterými je přirozeně přiváděn vzduch do obestavby, ochlazuje krbovou vložku, a naopak v horní části obestavby je mřížkou vháněn ohřátý vzduch zpět do místnosti.

Externí vzduch je nedílnou součástí kamen. Jedná se o přisávání vzduchu z prostoru mimo dům, kdy je nejideálnějším řešením přisávání přes zděný komín. Vzduch se touto cestou vysuší a předehřeje, což ještě více zefektivní proces hoření. Druhým možným řešením přívodu externího vzduchu je systém speciálně navržených kanálů, které se umisťují do podlah. Jejich vyústění se nachází pod kamny nebo v prostoru krbu. Externí vzduch je přisáván přímo do topeniště kamen nebo krbové vložky, neochlazuje tak vzduch v místnosti a zamezuje odsávání kyslíku z prostoru. Zlepšuje také funkčnost kamen. Pokud není možné externí vzduch v domě instalovat, je nezbytné pravidelné doplňování kyslíku častým větráním a umístění čidla koncentrace oxidu uhličitého v prostoru. Celý systém pak musí být schválen revizním technikem, který potvrdí bezchybnost a bezpečnost celé realizace.

Na jakoukoliv stavební konstrukci nesmí působit teplota vyšší než 52°C. Toto bezpečnostní hledisko považujeme za velmi zásadní, a proto umísťujeme izolační materiál i do prostoru za krbem a na strop v místě, kde obestavba krbu navazuje na vlastní zdi domu. Stavby jsou díky izolačním deskám maximálně chráněny před znehodnocením teplem a zejména pak před případným  požárem.

TOPENÍ DŘEVEM

Správné a efektivní vytápění krbovými kamny zajistí pouze vhodné topivo. Doporučujeme používat pouze suché dřevo, bez povrchových nátěrů jako je lak či barva. Topení nevhodným dřevem vede k zanášení krbových kamen, kouřovodu, komínového systému a k trvalému poškození spotřebiče. Nesprávným výběrem topiva dochází k porušení doporučení používání spotřebiče výrobcem a záručních podmínek. Ekonomické je používat kombinaci měkkého a tvrdého dřeva. Měkké dřevo je vhodné na roztápění, tvrdé dřevo na prodloužení doby hoření, kdy není možné často přikládat.

Nejideálnější vlhkost dřeva je do 15 %. Nejlepší způsob určení vlhkosti dřeva je zakoupení vlhkoměru, který je běžně k dostání v internetových obchodech nebo u nás na prodejně. Pokud dodržíte správný postup měření,  získáte přesné informace o vlastnostech dřeva.

Ideální místo k sušení dřeva je podél domu. Naštípané dřevo je vhodné naskládat tak, aby na něj dostatečně svítilo slunce, bylo chráněno proti dešti a zároveň zde cirkuloval suchý vzduch. Vrchní vrstvu řady dřeva doporučujeme chránit proti dešti umístěním folie. Nevhodný způsob sušení dřeva je v dřevníku, který je spíše vhodný k uskladnění suchého dřeva.